О нама

Удружење инжењера електротехнике Републике Српске (УИЕРС) је основано с циљем да се допринос инжењера електротехнике економском развоју и развоју Републике Српске у цјелини знатно увећа. Са друге стране, Удружење својим постојањем и активностима, доприноси и личном усавршавању својих чланова и афирмацији струке, напретку образовања у области електротехнике у Републици Српској.

Имајући у виду чињеницу да у Републици Српској раније није постојало удружење инжењера електротехнике, а да управо људи који су стекли високо образовање из области електротехнике и сродних наука, представљају један од стубова друштва у научно-технолошком, привредном и економском смислу, те осјећајући и разумијевајући потребу заједничког дјеловања, представљања и наступа према домаћим и страним привредним организацијама, институцијама, другим удружењима и јавном мнијењу, група инжењера електротехнике из готово свих већих мјеста у Републици Српској, одлучила је да формира своје струковно удружење које ће као непрофитна организација дјеловати на цијелој територију Републике. Оснивачка скупштина Удружења је одржана 22.04.2015. године, а уписано у јединствени регистар удружења грађана код Основног суда у Бањој Луци 03.09.2015. године.

УИЕРС је организована као струковна, добровољна, невладина, нестраначка, непрофитна организација, са јасним професионалним и стручно-научним интересима. Међусобна повезаност и сарадња чланова унутар Удружења, као и стручна сарадња самог УИЕРС са привредним друштвима која се баве пословањем у области електротехнике, факултетима и средњим школама из области електротехнике и другим организацијама и институцијама у Републици Српској и сличним организацијама у региону и свијету, је гаранција успјешне мисије Удружења у свеукупном развоју Републике.

Поштујући принцип супсидијарности као једно од основних достигнућа савремених демократских друштава, тј. принцип да се актуални проблеми у заједници требају рјешавати тамо гдје настају, на најнижем нивоу, а тек ако та нижа друштвена јединица није у могућности са својим ресурсима ријешити проблем, онда се обраћати вишој инстанци. У овом случају та основна јединица је појединац – инжењер електротехнике. Он ће се у рјешавању својих проблема и проблема заједнице у којој живи, онако како то он види и доживљава, реферирати се на своју ужу социјалну околину - Удружење инжењера електротехнике Републике Српске, а тек потом, с јасно дефинисаним заједничким ставом или захтјевом обраћати одговарајућој организацији, односно институцији.

Најефикаснији начин за рјешавање проблема и постизање позитивних циљева је путем удруживања с другим грађанима сличних или истих интереса. Удружење инжењера електротехнике даће видљиву додану друштвену вриједност којом се подиже квалитета живота појединца и унапрјеђује социјално-економски статус РепубликeСрпске.

 

banner cyr

Чланарина

Сазнајте који су услови учлањења за физичка и правна лица

Иди на страницу

Повежите се

 All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Удружење

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, Патре 5
(Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци)
Тел. 051 221 824; Факс. 051 211 408, е-адреса: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Гдје се налазимо