O nama

Članarina

Na Osnivačkoj skupštini UIERS održanoj 22.04.2015. godine donesena je Odluka da godišnja članarina za zaposlena fizička lica bude 25 KM/god, za penzionere 10 KM/god i bez plaćanja članarine za mlade inženjere elektrotehnike prvu godinu poslije diplomiranja, ako se za taj period ne zaposle.

Članarina za pravna lica za godinu dana je:

 • pravno lice do 5 zaposlenih inženjera elektrotehnike: 200 KM
 • pravno lice od 5 do 10 zaposlenih inženjera elektrotehnike: 300 KM
 • pravno lice od 10 do 50 zaposlenih inženjera elektrotehnike: 500 KM
 • pravno lice od 50 do 100 zaposlenih inženjera elektrotehnike: 1.000 KM
 • pravno lice preko 100 zaposlenih inženjera elektrotehnike: 3.000 KM

Napomena: Članarina se uplaćuje za tekuću godinu bez obzira na datum učlanjenja.

Članarina se uplaćuje na Račun UIERS otvoren kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka
Račun br. 5620998130751372

Fizička lica članarinu mogu uplatiti i u prostorijama UIERS na ETF Banja Luka.

Misija i vizija

Misija

Okupiti što veći broj inženjera elektrotehnike svih smjerova, koji žive i rade u Republici Srpskoj ili su porijeklom iz mjesta na teritoriji Republike Srpske radi ostvarivanja zajedničkih interesa kroz realizaciju aktivnosti Udruženja i pružanjem usluga i stručne pomoći u širenju pozitivnih saznanja i iskustava iz različitih oblasti elektrotehnike, u popularizaciji nauke i rezultata naučnih istraživanja, obrazovanju, primjeni novih tehnologija, inovativnosti, zaštiti okoline, tehničkoj kulturi, efikasnoj i sigurnoj proizvodnji i upotrebi energije, promociji cjeloživotnog učenja, profesionalizama i odgovornog ponašanje uz uvažavanje visokih etičkih normi, te uspostavljati trajne veze i saradnju s domaćim i stranim naučnim, obrazovnim, privrednim organizacijama i udruženjima stvarajući jednu multidisciplinarnu i višeslojnu zajednicu na dobrobit svih.

Opširnije...

Svrha i cilj djelovanja

 • okupljanje članova Udruženja radi obogaćivanja (uvećanja) njihovog stručnog znanja;
 • jačanje i omasovljavanje inženjerskih kadrova Republike Srpske iz oblasti elektrotehnike, razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera elektrotehnike;
 • uspostavljanje i vođenje registra inženjera elektrotehnike;

 • pružanje pomoći inženjerima elektrotehnike u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja;
 • razvoj stvaralačke inicijative radi promocije inovativnosti i preduzetništva, te unapređivanja tehnoloških inovacija;
 • obezbjeđenje inženjerima elektrotehnike odgovarajućeg statusa u društvu, socijalnih i drugih pogodnosti na bazi njihovog doprinosa u društveno-ekonomskom, naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srpske;
 • učešće u domaćim ili internacionalnim projektima od važnosti za razvoj elektrotehničke nauke, struke i privrednog razvoja;
 • podsticanje naučnog i istraživačkog rada te primjene novih tehničkih i tehnoloških rješenja;povezivanje inženjera elektrotehnike na unapređenju naučne i nastavne djelatnosti;
 • njegovanje i razvijanje inženjerske samosvijesti, etike i odgovornosti u djelovanju;
 • razmjena međusobnog znanja, iskustva i mišljenja;
 • podsticanje, organizovanje i izdavanje naučnih i stručnih radova, časopisa, knjiga, priručnika, brošura, skripti i drugih publikacija od interesa za inženjere elektrotehnike, naučne, obrazovne i privredne organizacije;
 • učešće u javnom životu putem sredstava javnog informisanja;
 • razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim za ekonomski razvoj u Republici Srpskoj iz domena elektrotehničke struke;učešće u izrada ekspertiza i studija iz oblasti elektrotehnike;
 • stvaranje društvene klime i jačanje uloge struke prilikom prihvaćanja novih, prvenstveno vlastitih, tehnoloških rješenja uz maksimalno motivisanje i sudjelovanje domaćih stvaralačkih potencijala;
 • praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije i ukazivanje na tokove zbivanja i promjene u oblasti elektrotehnike i davanje mišljenja o optimalnosti tehničkih i tehnoloških rešenja pri investicionim i drugim poduhvatima;
 • praćenje razvoja nauke i tehnologije u svim drugim naučnim oblastima;
 • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmjerene na očuvanje životne sredine, zdravlja i zaštite na radu, unapređenje standarda življenja, uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije;
 • pružanje pomoći u razvoju i unapređenju privrede u Republici Srpskoj;pripremanje, održavanje i pomaganje održavanja stručnih predavanja, javnih rasprava, okruglih stolova, radionica (workshop-va), seminara, savjetovanja, konferencija, simpozija, izložbi i takmičenja iz oblasti elektrotehnike;
 • učešće u organizovanju multidisciplinarnih stručnih skupova i skupova od šireg društvenog interesa;
 • organizacija edukacije članova i drugih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica, iz drugih oblasti (elektrotehnike, IT tehnologije, ekologije, stranih jezika i dr.) koje su indirektno ili direktno vezane za inženjersku profesiju kroz centre, škole ili druge organizacione oblike;
 • organizacija stručnih posjeta i razmjena znanja i iskustava u zemlji i svijetu;
 • učešće u pripremi regulative iz oblasti elektrotehnike(tehnički uslovi, propisi i standardi), obezbjeđujući njenu savremenost, adekvatnost, aktualnost i funkcionalnost;saradnja sa nadležnim državnim tijelima u pripremi i izradbi zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, programa i drugih dokumenata u vezi s pitanjima iz oblasti elektrotehnike (informaciono-komunikacione tehnologije, emitovanje, energetika, energetska efikasnost i slično);
 • saradnja sa odgovarajućim društvenim, stručnim, privrednim organizacijama i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa. 

O Udruženju

Udruženje inženjera elektrotehnike Republike Srpske (UIERS) je osnovano s ciljem da se doprinos inženjera elektrotehnike ekonomskom razvoju i razvoju Republike Srpske u cjelini znatno uveća. Sa druge strane, Udruženje svojim postojanjem i aktivnostima, doprinosi i ličnom usavršavanju svojih članova i afirmaciji struke, napretku obrazovanja u oblasti elektrotehnike u Republici Srpskoj.

Opširnije...

banner cyr

Članarina

Saznajte koji su uslovi učlanjenja za fizička i pravna lica

Idi na stranicu

Povežite se

All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Udruženje

UDRUŽENJE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE REPUBLIKE SRPSKE
Banja Luka, Patre 5
(Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
Tel. 051 221 824; Faks. 051 211 408, e-adresa: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Gdje se nalazimo