O nama

Udruženje inženjera elektrotehnike Republike Srpske (UIERS) je osnovano s ciljem da se doprinos inženjera elektrotehnike ekonomskom razvoju i razvoju Republike Srpske u cjelini znatno uveća. Sa druge strane, Udruženje svojim postojanjem i aktivnostima, doprinosi i ličnom usavršavanju svojih članova i afirmaciji struke, napretku obrazovanja u oblasti elektrotehnike u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu činjenicu da u Republici Srpskoj ranije nije postojalo udruženje inženjera elektrotehnike, a da upravo ljudi koji su stekli visoko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike i srodnih nauka, predstavljaju jedan od stubova društva u naučno-tehnološkom, privrednom i ekonomskom smislu, te osjećajući i razumijevajući potrebu zajedničkog djelovanja, predstavljanja i nastupa prema domaćim i stranim privrednim organizacijama, institucijama, drugim udruženjima i javnom mnijenju, grupa inženjera elektrotehnike iz gotovo svih većih mjesta u Republici Srpskoj, odlučila je da formira svoje strukovno udruženje koje će kao neprofitna organizacija djelovati na cijeloj teritoriju Republike. Osnivačka skupština Udruženja je održana 22.04.2015. godine, a upisano u jedinstveni registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjoj Luci 03.09.2015. godine.

UIERS je organizovana kao strukovna, dobrovoljna, nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, sa jasnim profesionalnim i stručno-naučnim interesima. Međusobna povezanost i saradnja članova unutar Udruženja, kao i stručna saradnja samog UIERS sa privrednim društvima koja se bave poslovanjem u oblasti elektrotehnike, fakultetima i srednjim školama iz oblasti elektrotehnike i drugim organizacijama i institucijama u Republici Srpskoj i sličnim organizacijama u regionu i svijetu, je garancija uspješne misije Udruženja u sveukupnom razvoju Republike.

Poštujući princip supsidijarnosti kao jedno od osnovnih dostignuća savremenih demokratskih društava, tj. princip da se aktualni problemi u zajednici trebaju rješavati tamo gdje nastaju, na najnižem nivou, a tek ako ta niža društvena jedinica nije u mogućnosti sa svojim resursima riješiti problem, onda se obraćati višoj instanci. U ovom slučaju ta osnovna jedinica je pojedinac – inženjer elektrotehnike. On će se u rješavanju svojih problema i problema zajednice u kojoj živi, onako kako to on vidi i doživljava, referirati se na svoju užu socijalnu okolinu - Udruženje inženjera elektrotehnike Republike Srpske, a tek potom, s jasno definisanim zajedničkim stavom ili zahtjevom obraćati odgovarajućoj organizaciji, odnosno instituciji.

Najefikasniji način za rješavanje problema i postizanje pozitivnih ciljeva je putem udruživanja s drugim građanima sličnih ili istih interesa. Udruženje inženjera elektrotehnike daće vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje socijalno-ekonomski status RepublikeSrpske.

banner cyr

Članarina

Saznajte koji su uslovi učlanjenja za fizička i pravna lica

Idi na stranicu

Povežite se

All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Udruženje

UDRUŽENJE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE REPUBLIKE SRPSKE
Banja Luka, Patre 5
(Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
Tel. 051 221 824; Faks. 051 211 408, e-adresa: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Gdje se nalazimo