O nama

 • okupljanje članova Udruženja radi obogaćivanja (uvećanja) njihovog stručnog znanja;
 • jačanje i omasovljavanje inženjerskih kadrova Republike Srpske iz oblasti elektrotehnike, razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera elektrotehnike;
 • uspostavljanje i vođenje registra inženjera elektrotehnike;

 • pružanje pomoći inženjerima elektrotehnike u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja;
 • razvoj stvaralačke inicijative radi promocije inovativnosti i preduzetništva, te unapređivanja tehnoloških inovacija;
 • obezbjeđenje inženjerima elektrotehnike odgovarajućeg statusa u društvu, socijalnih i drugih pogodnosti na bazi njihovog doprinosa u društveno-ekonomskom, naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srpske;
 • učešće u domaćim ili internacionalnim projektima od važnosti za razvoj elektrotehničke nauke, struke i privrednog razvoja;
 • podsticanje naučnog i istraživačkog rada te primjene novih tehničkih i tehnoloških rješenja;povezivanje inženjera elektrotehnike na unapređenju naučne i nastavne djelatnosti;
 • njegovanje i razvijanje inženjerske samosvijesti, etike i odgovornosti u djelovanju;
 • razmjena međusobnog znanja, iskustva i mišljenja;
 • podsticanje, organizovanje i izdavanje naučnih i stručnih radova, časopisa, knjiga, priručnika, brošura, skripti i drugih publikacija od interesa za inženjere elektrotehnike, naučne, obrazovne i privredne organizacije;
 • učešće u javnom životu putem sredstava javnog informisanja;
 • razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim za ekonomski razvoj u Republici Srpskoj iz domena elektrotehničke struke;učešće u izrada ekspertiza i studija iz oblasti elektrotehnike;
 • stvaranje društvene klime i jačanje uloge struke prilikom prihvaćanja novih, prvenstveno vlastitih, tehnoloških rješenja uz maksimalno motivisanje i sudjelovanje domaćih stvaralačkih potencijala;
 • praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije i ukazivanje na tokove zbivanja i promjene u oblasti elektrotehnike i davanje mišljenja o optimalnosti tehničkih i tehnoloških rešenja pri investicionim i drugim poduhvatima;
 • praćenje razvoja nauke i tehnologije u svim drugim naučnim oblastima;
 • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmjerene na očuvanje životne sredine, zdravlja i zaštite na radu, unapređenje standarda življenja, uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije;
 • pružanje pomoći u razvoju i unapređenju privrede u Republici Srpskoj;pripremanje, održavanje i pomaganje održavanja stručnih predavanja, javnih rasprava, okruglih stolova, radionica (workshop-va), seminara, savjetovanja, konferencija, simpozija, izložbi i takmičenja iz oblasti elektrotehnike;
 • učešće u organizovanju multidisciplinarnih stručnih skupova i skupova od šireg društvenog interesa;
 • organizacija edukacije članova i drugih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica, iz drugih oblasti (elektrotehnike, IT tehnologije, ekologije, stranih jezika i dr.) koje su indirektno ili direktno vezane za inženjersku profesiju kroz centre, škole ili druge organizacione oblike;
 • organizacija stručnih posjeta i razmjena znanja i iskustava u zemlji i svijetu;
 • učešće u pripremi regulative iz oblasti elektrotehnike(tehnički uslovi, propisi i standardi), obezbjeđujući njenu savremenost, adekvatnost, aktualnost i funkcionalnost;saradnja sa nadležnim državnim tijelima u pripremi i izradbi zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, programa i drugih dokumenata u vezi s pitanjima iz oblasti elektrotehnike (informaciono-komunikacione tehnologije, emitovanje, energetika, energetska efikasnost i slično);
 • saradnja sa odgovarajućim društvenim, stručnim, privrednim organizacijama i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa. 

banner cyr

Članarina

Saznajte koji su uslovi učlanjenja za fizička i pravna lica

Idi na stranicu

Povežite se

All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Udruženje

UDRUŽENJE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE REPUBLIKE SRPSKE
Banja Luka, Patre 5
(Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
Tel. 051 221 824; Faks. 051 211 408, e-adresa: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Gdje se nalazimo