Вијести

У организацији Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републикe Српскe прва група полазника „Програма обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда“ одслушала  је Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова. Испит о стеченом знању и вјештинама су, 28.12.2015. године, положила 33 полазника обуке.

Циљ Програма обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда је да лица која похађају обуку и стручно усавршавање стекну додатна знања из своје струке као и потребна знања из других струка неопходна за стручно обављање послове енергетског прегледа зграда и израду извјештаја о спроведеном прегледу и утврђеној класи зграде.

У организацији Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републикe Српскe прва група полазника „Програма обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда“ одслушала  је Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова. Испит о стеченом знању и вјештинама су, 28.12.2015. године, положила 33 полазника обуке.

Циљ Програма обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда је да лица која похађају обуку и стручно усавршавање стекну додатна знања из своје струке као и потребна знања из других струка неопходна за стручно обављање послове енергетског прегледа зграда и израду извјештаја о спроведеном прегледу и утврђеној класи зграде.

Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова организован је по сљедећим тематским цјелинама:

  • Енергетско цертификовање у Републици Српској,

  • Техничка регулатива у Републици Српској,

  • Енергетика и физика зграде,

  • Основе грађевинарства, конструкција зграда и материјали,

  • Системи гријања, хлађења, вентилације, климатизације и расвјете,

  • Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у зградарству,

  • Израда извјештаја,

  • Практични примјери провођења енергетског прегледа зграда.

Услови за упис на Програм обуке и стручног усавршавања полазника су:

  • стечено звање дипломираног инжењера архитектуре, грађевинарства, електротехнике, машинства, или дипломирани инжењер са завршеним студијем првог циклуса у трајању од четири године, а чијим се завршетком стиче 240 ЕЦТС бодова у наведоном научном пољу и

  • лиценца за израду или ревизију техничке документације или грађења издата у складу са Законом.

Заинтересовани могу преузети Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда на:

http://ekofondrs.org/sadrzaj/dokumenti/ee/program_obuke_i_strucnog_usavrsavanja_za_lica_koja_vrse_energetski_pregled_zgrada_opt.pdf

Пријава за полазнике обуке и стручног усавршавања подноси се Фонду непосредно на протолол, путем поште или електронским путем. Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда можете преузети на:

http://ekofondrs.org/sadrzaj/dokumenti/ee/obrazac_prijave_za_obuku.docx

 

 

 

 

 

 

banner cyr

Чланарина

Сазнајте који су услови учлањења за физичка и правна лица

Иди на страницу

Повежите се

 All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Удружење

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, Патре 5
(Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци)
Тел. 051 221 824; Факс. 051 211 408, е-адреса: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Гдје се налазимо